Slavnostní spuštění superpočítače SALOMON

Superpočítač Salomon, který je 40. nejvýkonnějším superpočítačem na světě, jak vyplývá z prestižního žebříčku TOP500, byl dne 15.9.2015 slavnostně uveden do provozu. Superpočítač Salomon, který provozuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byl dodán společností SGI.

Superpočítač Salomon podporuje různorodé vědecké projekty z mnoha oblastí, včetně kosmologie, astronomie, strukturálního inženýrství a mechaniky tekutých látek, geofyziky, klimatologie, molekulárního modelování, plazmové a částicové fyziky, informatiky a aplikované matematiky.Z

Z výzkumných projektů řešených na superpočítači Salomon můžeme jmenovat například ladění kata lyzátorů pro syntézu léčiv , šíření ultrazvukových vln lidským tělem při léčení nádor ů, šíření tepla uvnitř planet a jejich měsíců , počítačový návrh léčiv, simulace sond pro řízení fúzních reaktorů, srážkovo - odtokové modely pro simulace povodní, simulace defektů ve výrobě ocelových plechů, výpočty pro léčení zlatého stafylokoka, predikce kontaktního únavového opotřebení a mnoho dalších.

Více v tiskové zprávě.

zpět na seznam novinek