Zástupci výzkumného institutu Fraunhofer IMWS z Německa navštívili ostravská výzkumná centra

 V půlce listopadu navštívili Ostravu dva zástupci z institutu Fraunhofer IMWS.  Fraunhofer IMWS se věnuje inteligentnímu využití materiálů.  Prof. Dr. Chris Eberl a Dr. Matous Mrovec během prvního dne svého pobytu v kraji navštívili 4 výzkumná centra – Materiálový a metalurgický výzkum,  Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, Třinecké železárny a VÚHŽ, kde jim byly představeny tamní výzkumné kapacity a projekty.

V rámci druhého dne se němečtí zástupci zúčastnili jednání inovační platformy Pokročilé materiály (tedy odborné platformy RIS3 MSK). Za českou stranu se jednání platformy zúčastnilo 17 lidí. Dr. Eberle prezentoval na jednání činnosti institutu, mluvil zejména o nejnovějších trendech – digitalizace vlastností a chování materiálů, které souvisí s tzv. 4. průmyslovou revolucí. V rámci diskuze byly identifikovány potřeby a možnosti zúčastněných v oblasti jejich výzkumných a vývojových kapacit a potřeb. Byl dohodnut postup další spolupráce – předání námětů na řešení v rámci navrhovaných projektů konkrétním řešitelským týmům. 

Celá dvoudenní akce byla velmi úspěšná, zúčastnění  kladně hodnotili možnost setkat se se zástupci významné zahraniční výzkumné organizace. Pozitivně však byla akce hodnocena i německými partnery, kteří konstatovali, že výzkumné kapacity v MSK v oblasti kovových materiálů jsou srovnatelné s výzkumnými kapacitami v Německu. 

zpět na seznam novinek