Edukační centrum ve Fakultní nemocnici Ostrava je již v provozu!

ostravské fakultní nemocnici bylo 20. ledna 2016 slavnostně otevřeno moderní edukační centrum pro potřeby výuky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava. Realizace tohoto unikátního projektu umožní studentům pomocí automatizované techniky sledovat nejen aktuálně probíhající operace, ale také již provedené zákroky zaznamenané v jejich nepřítomnosti. Edukační centrum propojuje úrazovou chirurgii, traumacentrum a medicínu akutních stavů s výukovým pracovištěm. Centrum bude primárně sloužit medikům lékařské fakulty Ostravské univerzity, ale i budoucím záchranářům, fyzioterapeutům, rentgenovým laborantům a také bioinženýrům a studentům oboru biomechaniky na VŠB-TU Ostrava. V rámci projektu byly modernizovány a moderní video přenosovou technikou vybaveny dva operační sály v celkové hodnotě přes 80 miliónů Kč. 

zpět na seznam novinek