Kraj podpoří přípravu projektových záměrů strategických intervencí RIS3 MSK v programu Asistence

 

Veřejné subjekty mohou v termínu od 31.3. – 6.5.2016 požádat o dotaci na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence, který je v souladu s krajskou RIS3 strategií, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do relevantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni, případně bude připraven k realizaci ze zdrojů identifikovaných jinde, např. z místních rozpočtů či vlastních zdrojů žadatele/příjemce.

 

Žadatel může získat finance pouze na zpracování jedné dokumentace projektového záměru. Dotace může být maximálně ve výši 500.000 Kč a získat lze 85% z celkových nákladů.

 

Více informací.

zpět na seznam novinek