V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny nové výzvy!

V OPPIK byly vyhlášeny dvě nové výzvy a Výzva Spolupráce-Klastry II a Výzva Aplikace II.

Výzva Spolupráce-Klastry II  – Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. V rámci II. Výzvou bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet.  Cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Výzva je vhodná pouze pro klastry. Příjem žádostí je od 11.3.2016 – 30.4.2016.  Veškeré informace k této výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách Czechinvest a MPO.

Výzva Aplikace II – Cílem programu je  získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a v rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME (příjem projektů IraSME je pouze do 31.3.2016). Projekt musí mít alespoň jednoho partnera ze sítě IraSme (Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Polsko ).  Příjem žádostí do výzvy Aplikace II je od 11.3.2016  - 30. 4. 2016.  Veškeré informace k této výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách Czechinvestu a MPO.

zpět na seznam novinek