Podnikatelé mají možnost stále žádat o Inovační vouchery!

Malé a střední podniky mohou od 1.6.2016 - 31.5. 2017 požádat o inovační voucher v 1. výzvě na Inovační vouchery vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Inovační voucher mohou podnikatelé využít na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit podnikatelé. Získat lze až 75% způsobilých výdajů, minimálně však 80 tis. Kč a maximálně 250 tis. Kč.

K této výzvě je připraven rovněž seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 8.6.2016 v Praze. Více informací na webu Agentury Czechinvest.

zpět na seznam novinek