Krajské Inovační vouchery firmám přináší konkrétní výsledky

Inovační vouchery, kterými kraj již 6 rokem podporuje spolupráci firem a výzkumných ústavů, přináší firmám výsledky.

 Podle podmínek programu může firma hodnotu voucheru – tedy až 300.000 Kč použít například na:

  • vývoj produktu/procesu/služby, jeho testování a měření, studii proveditelnosti,
  • přístup k výzkumnému zařízení,
  • navrhování prototypů, design produktu či  analýzu vhodnosti použití materiálu,
  • tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu či posouzení ekonomického dopadu,
  • analýza trhu / marketingová strategie, inovační / technologický audit,
  • nastavení nového byznys nebo management modelu podniku a optimalizaci operačních procesů podniku.

Finanční prostředky pak putují výzkumné organizaci, která pro firmu zpracuje přesně určený úkol.  Podle nedávného šetření, které pro Moravskoslezský kraj zpracovala Agentura pro regionální rozvoj, firmy nejvíce používají prostředky na provedení experimentálních měření či na vývoj nového produktu/technologie. Tato forma spolupráce s výzkumným pracovištěm zvýšila v 65 % případů konkurenceschopnost zapojených firem a podpořila rozvoj dalších společných vědecko-výzkumných aktivit.

 Graf: Co bylo předmětem činnosti projektu financovaného inovačním voucherem

 

 

zpět na seznam novinek