Nový investiční nástroj ITI podpoří rozvoj Ostravské aglomerace!!!

Nový finanční nástroj s názvem Integrované Teritoriální Investice neboli ITI spojuje finanční prostředky z více evropských zdrojů. Peníze je pak možno využít pro realizaci jak infrastrukturních projektů, tak projektů rozvoje lidských zdrojů. V České republice může tento nástroj využít sedm velkých metropolitních oblastí a aglomerací, jednou z nich je Ostravská aglomerace. Ta je soustředěna na oblast pěti statutárních měst (Ostravy, Havířova, Karviné, Opavy a Frýdku-Místku) a jejich okolí. Celkem zahrnuje 124 obcí s více než 960 tisíci obyvateli.

ITI bude realizováno pomocí šesti operačních programů (IROP, OPVVV, OPPIK, OPZ, OPD, OPŽP) v rámci kterých má ITI ostravské aglomerace rezervován finanční zdroje.  

Na jaké výzvy se mohou žadatelé z řad podniků připravit?

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - Prioritní osa 1
    • Aplikace - ITI Ostrava (3. výzva) program je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí v rámci ITI Ostrava. Rozpočet programu je 106,8 mil. Korun.
    • Služby infrastruktury - ITI Ostrava (3. výzva) program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky v rámci ITI Ostrava. Rozpočet programu je 150 mil. korun.
    • Spolupráce – Klastry - ITI Ostrava (1. výzva) program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Žadateli mohou být malé a střední podniky v rámci ITI Ostrava. Rozpočet programu je 80 mil. korun.

Jednotlivé výzvy v oblasti podnikání obsahem zapadají do OP PIK, vyhlášení konkrétních výzev a jejich administraci má však na starosti nositel a zprostředkující subjekt ITI, kterým je Statutární město Ostrava.

Bližší informace naleznete na http://www.itiostravsko.cz

zpět na seznam novinek