Vytipujte si budoucího zaměstnance na odborné stáži přímo u Vás ve firmě

Od 15. 5. 2017 do 7. 7. 2017 mohou malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje požádat o dotaci na odborné stáže žáků a studentů.  Cílem je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

V rámci odborné stáže mohou ve firmě působit pouze studenti střední školy ze 2. a 3. ročníků oborů s maturitou a 2. ročníků oboru s výučním listem. V případě vysokých škol to jsou studenti denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách. SŠ a VŠ však musí mít sídlo v Moravskoslezském kraji a definovány jsou rovněž obory studia:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Hornictví, hornická geologie, hutnictví, slévárenství
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika, telekomuniační a výpočetní technika
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Kožedělná a obuvnická výroba, zpracování plastů
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Polygrafie, zpracování filmu a fotografie
 • Stavebnictví, geodezie, kartografie, geografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární technické obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Jazykověda, překladatelství, tlumočnictví

Firma může získat až 70% nákladů na stáž, maximálně však 300.000 korun.  Financovány mohou být mzdové náklady jak studenta, tak odborného pracovníka, který nad studentem vykonává odborný dohled.

Více informací na webových stránkách kraje.

zpět na seznam novinek