Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RISMSK)

Je dokumentem, ze kterého vychází podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji. Tato strategie je v kraji uplatňována od roku 2010, v roce 2012 aktualizována s platností do roku 2020. Na konci května roku 2021 byla schválena nová Regionální inovační strategie MSK, která je platná do roku 2027.

Koordinací a implementací RIS MSK je od července 2017 pověřeno Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC).

Implementační struktura RIS MSK:

Oblasti chytré specializace:

  1. Průmyslová automatizace a digitalizace
  2. Mobilita
  3. MedTech
  4. EnviTech

Oblasti strategické změny

  1. Podnikavý region
  2. Talent Attraction managment
  3. MSK Digital
  4. ENVI Tech
  5. SMARAGD

Regionální inovační strategie MSK ke stažení

Regional Innovation Strategy MSR download