Smart Akcelerátor RIS3 strategie

 

Smart Akcelerátor RIS3 strategie

je projekt, skrze který dochází k naplňování RIS3 strategie Moravskoslezského kraje a tím k podpoře místního inovačního systému. Hlavním nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, který jej realizuje prostřednictvím společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s. jako výkonné jednotky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294

Realizátor projektu: Moravskoslezský kraj

Partner projektu: Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 3. 2019

Rozpočet projektu: 63,8 mil. Kč (85 % EU, 15% MSK)

 

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím všech níže uvedených klíčových aktivit zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci RIS3 strategie, zkvalitnit proces podnikatelského objevování nových příležitostí v kraji (tzv. Entrepreneurial Discovery Process), a tím usnadnit naplňování dílčích cílů RIS3 strategie. Všemi těmito aktivitami chce projekt přispět k plnému využití znalostního potenciálu Moravskoslezského kraje a tím k posilování konkurenceschopnosti jeho ekonomiky.

Klíčové aktivity projektu jsou:

  1. Základní tým
  2. Vzdělávání
  3. Mapování
  4. Asistence
  5. Twinning
  6. Pilotní ověřování
  7. Propagace