Akční plán Regionální inovační strategie je souhrn vědecko-výzkumných a inovačních projektů v Moravskoslezském kraji.  Slouží ke zmapování inovačního potenciálu kraje a souhrnné informace o počtu, finanční alokaci a technologickém zaměření projektů v Akčním plánu budou využity pro nasměrování témat dotačních výzev zaměřených na výzkumná témata.

Zaregistrujte svůj projekt do Akčního plánu Regionální inovační strategie  a získejte:

  • posouzení souladu projektu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje, které Vám může pomoci při předložení projektu do evropských dotačních programů,
  • 1 hodinu konzultací s odborníky krajského inovačního týmu k vašemu projektu zdarma

Pro registraci a více informací kontaktujte Ing. Radima Dudu, 736 605 923, duda@msid.cz