Inovační platformy byly zřízeny v rámci realizace RIS3 MSK a zabývají se řešením a projednáváním konkrétních výzkumně-inovačních témat souvisejících s RIS3 MSK – ve vztahu k jednotlivým vertikálním prioritám (technologickým doménám), příp. k horizontálním prioritám a jejich specifickým cílům. Platforma tak plní úkol networkingového článku, který sdružuje firmy a výzkumné instituce s podobným oborovým zaměřením a vytváří prostor pro vznik inovačních projektů.

V současné době funguje 6 níže uvedených inovačních platforem.