Národní Strategie inteligentní specializace České republiky

 • Národní Strategie inteligentní specializace České republiky- Stáhnout

Regionální Inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020

 • Závěrečná zpráva za r. 2018 k Akčnímu plánu RIS3 MSK 2017 – 2018, vč. přílohy č. 1 – Stáhnout
 • RIS3_MSK_krajská příloha – aktualizace květen 2018 – Stáhnout
 • Hodnotící zpráva o naplňování cílů a indikátorů RIS3 MSK – Stáhnout
 • Průběžná zpráva za r. 2017 k Akčnímu plánu RIS3 MSK 2017 – 2018 a aktualizace pro rok 2018, vč. příloh – Stáhnout
 • Akční plán 2017-2018 – Stáhnout
 • Závěrečná zpráva za r. 2016 k Akčnímu plánu RIS3 MSK 2015 – 2016, vč. přílohy č. 1 – Stáhnout
 • RIS3_MSK_krajská příloha – aktualizace květen 2016 – Stáhnout
 • Průběžná zpráva za r. 2015 k Akčnímu plánu RIS3 MSK 2015 – 2016 – Stáhnout
 • Příloha 1 k Průběžné zprávě o AP RIS3 MSK 2015 – 2016 za r. 2015 – Stáhnout
 • RIS3_MSK_krajská příloha – květen 2014 – Stáhnout
 • Brožura RIS3 2014 – 2020 – Stáhnout
 • Akční plán RIS3 MSK 2015 – 2016 – Stáhnout
 • Akční plán RIS3 MSK 2015 – 2016_stručně – Stáhnout
 • Metodika aktualizace dokumentu RIS3 MSK 2014-2020 – Stáhnout
 • Metodika registrace projektových záměrů do AP RIS3 MSK 2014-2020 – Stáhnout
 • Posudek S3 platformy k RIS3 MSK –Stáhnout
 • Výzkumné směry RIS3 MSK – Stáhnout