Prezentace z Inovační platformy Regenerativní medicína dne 13.6.2017

 • Prezentace Michenka_Titanové slitiny a jejich použití v biomedicíně –  Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 22. 5. 2017


Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 9.2.2017

 • 1 – Smart akcelerátor úkoly 2016 a 2017 – Stáhnout
 • 2 – Strategické projekty – Stáhnout
 • 3 – Studijní cesta Švýcarsko – Stáhnout
 • 4 – Studijní cesta Japonsko – Stáhnout
 • 5 – Studijní cesta Švédsko – Stáhnout
 • 6 – Mapování – Stáhnout
 • 7 – Výzvy OP VVV – Stáhnout
 • 8 – Regionální investiční pobídky- Stáhnout

Prezentace z Inovační platformy Regenerativní medicína dne 6.12.2016


Prezentace z Inovační platformy startups dne 24.11.2016


Prezentace z Inovační platformy Pokročilé materiály dne 26.10.2016


Prezentace z Inovační platformy Moderní řídící systémy dne 14.9.2016


Prezentace z Rady pro Inovace MSK dne 2.6.2016


Prezentace z Rady pro Inovace MSK dne 3.5.2016


Prezentace z inovační platformy Klastrnet dne 30.3.2016


Prezentace z jednání inovační platformy Moderní energetika a zpracování odpadu – 27. 1. 2015

 • Kogenerační technologie_Švrček – Stáhnout
 • Kogenerační technologie_Dvořák – Stáhnout
 • Zdroje financování_Jakob_Bardoňová – Stáhnout
 • Strategický projekt_Energetická účinnost_Vít – Stáhnout
 • Nerostné suroviny do RIS3 MSK_Dombek – Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 21. 10. 2015


Prezentace z jednání inovačních platforem 5. – 9. 10. 2015

 • Jakob – Akční plán RIS3 MSK pro 2015-2016- Stáhnout
 • Honeš – Krajské dotační programy zaměřené na podporu podnikání a VaV v MSK – Stáhnout
 • Klapcová – RIS3 MSK – aktuální stav – Stáhnout
 • Pawera – Strategické projekty – Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 24. 6. 2015

 • Chovanioková – Aktuální stav RIS3 na národní a krajské úrovni – Stáhnout  
 • Jakob, Pawera – Akční plán Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014-2020 pro léta 2015-2016 –Stáhnout
 • Klapcová – OP PIK a OP VVV – aktuální výzvy do konce roku 2015 Stáhnout
 • Chovanioková – Smart akcelerátor – aktuální stav – Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 6.5.2014

 • RIS3 MSK_Aktuální stav_Chovanioková  –Stáhnout
 • RIS3_MSK_Annex_Pawera – Stáhnout
 • RIS3_MSK_Implementace_Chovanioková – Stáhnout
 • RIS3_MSK_Akční plán_Jakob – Stáhnout
 • RIS3_MSK_Podpora inovací_Sikora  –Stáhnout
 • RIS3_MSK_Další postup_Chovanioková – Stáhnout
 • Fotografie – Jednání Rady pro inovace 6.5.2014 – Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 10. 12. 2014


Prezentace z kulatého stolu k akčnímu plánu RIS MSK – 24.2.2014


Prezentace z kulatého stolu k akčnímu plánu RIS MSK – 18.2.2014


Prezentace z jednání Klastrnetu ze dne 17.12.2013


Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 20. 11. 2013