Smart Akcelerátor MSK

Globálním cílem projektu Smart Akcelerátor MSK je posílení a stabilizace pozice MSK jako třetího klíčového hospodářského pólu v rámci ČR a posílení jeho mezinárodní reputace. Projekt umožní zintenzivnit aktivity MSK na další posílení fungování inovačního ekosystému prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS MSK a kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí, do něhož je zapojen soukromý i akademický sektor.

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0008169

Realizátor projektu: Moravskoslezský kraj

Partner projektu: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

V rámci projektu jsou realizovány klíčové aktivity:

1. Řízení projektu

2. Základní tým

3. Vzdělávání a rozvoj kompetencí

4. Mapování, analýzy a evaluace

5. Asistence

6. Twinning

7. Pilotní ověření

8. Marketingová a komunikační strategie kraje